Zorgsystemen

De verschillende zorgsystemen werden samengevat door de Diabetes Liga in bijgevoegde brochure.

Bij vragen over de regelgeving kunt u steeds bij de diabetesliga of bij het RIZIV (Federale Overheid) terecht.