Nieuwsoverzicht

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Mag je als educator groepseducaties geven aan een mix van patiënten met een voortraject én een zorgtraject diabetes?.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

De protocollen diabetes en chronische nierinsufficiëntie (met dosisaanpassingen medicatie) werden vernieuwd. Heb je al een kijkje genomen?

Info afkomstig van Extern

Vanuit de federatie van Wit Gele Kruis, start ism UZ Gent een diabetesstudie over de samenstelling van het diabetesteam en ieders rol in dit team. (meer info in bijlage).

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Graag nodigen de drie West-Vlaamse LMN’s u uit naar hun provinciaal symposium ‘sterker in de zorg’, op 27/09 te Torhout.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

De nieuwe versie van het behandelingsprotocol diabetes type 2 staat online! U kunt dit hier vinden.