Vorming mechanismen en valkuilen van emotioneel eetgedrag op 18 april

Vanuit de provinciale afdeling van de diëtistenvereniging wordt er een vorming georganiseerd omtrent emotioneel eten. Wat zijn de aandachtspunten, hoe ga je hier als diëtist mee om? Wat kan je doen bij vermoeden van een emotioneel eetprobleem? In bijlage de inhoud van de navorming, die gegeven wordt door Natacha Buyck, een klinisch psychologe verbonden aan het Medisch centrum voor gewichtscontrole in AZ Zeno.

Zowel niet-leden als leden van de VBVD zijn welkom. Niet leden betalen 15 euro, leden 10 euro. Studenten betalen 2 euro studententarief.

Inschrijven voor 14 april.

Info afkomstig van Extern