protocollen diabetes type 2 & chronische nierinsufficïëntie - VERSIE 2018 ONLINE

De protocollen diabetes en chronische nierinsufficiëntie (met dosisaanpassingen medicatie) werden vernieuwd. Heb je al een kijkje genomen?
We voorzien ook een papieren exemplaar voor artsen die dit wensen.

Graag naam, adres, soort protocol en aantal exemplaren (ev. voor collega’s) doorgeven via kaatje@zorgtrajectboh.be.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland