Project Chronische zorg Torhout-Oostende-Veurne werkt overKOEPELend!

Het project chronisch geïntegreerde zorg regio Torhout-Oostende-Veurne zit momenteel in de conceptualisatiefase. 31 januari moet er een concreet actieplan ingediend worden en moet er ook een voorstel op tafel liggen omtrent het financiële en ICT-aspect. Wil je een beknopte stand van zaken over dit project?

Bekijk hier de nieuwsbrief!

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland