GDPR - privacyverklaring

Privacyverklaring LMN Brugge – Oostende - Houtland

Versie 1, datum laatste wijziging 24/05/2018

 

De nieuwe wetgeving omtrent General Data Protection Regulation (GDPR) treedt op 25 mei 2018 in voege.  

 

Bescherming van persoonsgegevens

LMN Brugge – Oostende - Houtland hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. LMN Brugge – Oostende - Houtland houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u heeft. De persoonsgegevens worden verwerkt door LMN Brugge – Oostende - Houtland, Ruddershove 10 a, 8000 Brugge en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede werking van het Lokaal Multidisciplinair Netwerk (rechtsgronden overeenkomst en gerechtvaardigd belang).

 

Algemene werking

Een aantal persoonsgegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze werking, nieuwsfeiten en activiteiten via de nieuwsbrief of via mail. Andere gegevens worden gebruikt om u te kunnen contacteren indien nodig of voor boekhoudkundige verwerking.

 

Sociale kaart

Uw praktijkgegevens worden gebruikt om te vermelden op de sociale kaart van onze website. Hierdoor kunnen collega-zorgverleners vlot doorverwijzen naar u. U heeft steeds het recht om deze te laten verwijderen of te laten aanpassen. 

De werking van het LMN valt onder een Ministerieel Besluit waarin o.a. volgende aangegeven wordt (Artikel 3, 2°): organisatie en coördinatie van de zorgtrajecten in hun werkingsgebied. Dit houdt onder meer in: a) op het vlak van informatie en communicatie: 1. Het inwinnen, inventariseren en delen van informatie over het zorgaanbod in het werkingsgebied.

Alle informatie op www.zorgtrajectboh.be wordt door LMN BOH met de nodige zorgvuldigheid nagekeken. Voor sommige informatie zijn wij echter afhankelijk van derden, dus blijft de mogelijkheid bestaan dat de gegevens niet volledig accuraat zijn. Daarom wijzen wij elke mogelijke aansprakelijkheid voor onvolkomenheden af. Wanneer wij verwittigd worden van onjuistheden in of onvolledigheid van de gegevens, dan zullen we onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling. Gelieve met ons contact op te nemen via het contactformulier indien u bepaalde gegevens wenst te verwijderen of aan te passen.

Een transitie naar een Vlaams systeem is in de maak, deze privacyverklaring kunt u hier lezen.

 

Algemeen

Deze gegevens worden bewaard zolang noodzakelijk voor de werking van LMN Brugge-Oostende-Houtland.

U kunt steeds uw gegevens inkijken, corrigeren, wissen of een beperking doorgeven voor de verwerking.

 

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gebruikt in het kader van de werking van het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Brugge – Oostende - Houtland. Enkel indien u hiervoor expliciet toestemming gaf, worden uw gegevens doorgegeven aan SEL i.k.v. hun thuiszorgzakboekje. 

 

Contact

LMN Brugge – Oostende – Houtland

Ruddershove 10 a

8000 Brugge     

050 45 35 28

Contactformulier

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland