Chronische zorg 'De Koepel'

Het project rond geïntegreerde chronische zorg wordt nog steeds ijverig verder uitgeschreven. Nu de indiendatum in zicht is, wordt ook de engagementsverklaring verspreid. Een stand van zaken, alsook een link naar de pagina om je engagement ten aanzien van het project door te geven, is hier te vinden:

Info afkomstig van Extern