Nieuwsoverzicht

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Mag je als educator groepseducaties geven aan een mix van patiënten met een voortraject én een zorgtraject diabetes?.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

De protocollen diabetes en chronische nierinsufficiëntie (met dosisaanpassingen medicatie) werden vernieuwd. Heb je al een kijkje genomen?

Info afkomstig van Extern

Vanuit de federatie van Wit Gele Kruis, start ism UZ Gent een diabetesstudie over de samenstelling van het diabetesteam en ieders rol in dit team. (meer info in bijlage).

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Graag nodigen de drie West-Vlaamse LMN’s u uit naar hun provinciaal symposium ‘sterker in de zorg’, op 27/09 te Torhout.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

De nieuwe versie van het behandelingsprotocol diabetes type 2 staat online! U kunt dit hier vinden.

Info afkomstig van Extern

Onderzoekers van imec-SMIT, Vrije Universiteit Brussel zijn op zoek naar 65-plussers om deel te nemen aan een onderzoek genaamd ProACT.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Privacyverklaring LMN Brugge – Oostende - Houtland

Versie 1, datum laatste wijziging 24/05/2018

 

De nieuwe wetgeving omtrent General Data Protection Regulation (GDPR) treedt op 25 mei 2018 in voege.  

 

Info afkomstig van Extern

Wil je meer bewegen? Dat kan heel eenvoudig: met 10.000 stappen per dag (8.000 voor 65-plussers).

Info afkomstig van Extern

Wij kregen onderstaande informatie door over een studie naar de zorgzwaarte en de prevalentie van wond- en urineweginfecties in de Vlaamse thuiszorg. Thuisverpleegkundigen kunnen aan deze studie meewerken.


 

Beste,

 

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Vanuit het RIZIV kwam volgende extra informatie i.v.m. de wijziginen in de regelgeving van het voor- en zorgtraject.


Beste,

Reminder en bijkomende info 

Pagina's