LMN

Via het menu rechts kunt u meer te weten komen over het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Brugge - Oostende - Houtland.

Eind september 2009 dienden heel wat huisartsenkringen een aanvraag in voor een pilootproject LMN bij het RIZIV. De ingediende projecten werden ter beoordeling voorgelegd aan de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen die voorstellen deed tot het sluiten van een overeenkomst met het Verzekeringscomité. Op onderstaande kaartje ziet u de Lokale Multidisciplinaire Netwerken die hieruit ontstaan zijn. Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk werd van 2009-2020 gesubsidieerd door de Federale en de Vlaamse Overheid. 30 juni 2020 hield het LMN BOH op te bestaan.