Lokaal Multidisciplinair Netwerk Brugge - Oostende - Houtland

Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) Brugge - Oostende - Houtland is opgestart in 2009 met als doel de uitbouw van de zorgtrajecten diabetes en chronische nierinsufficiëntie in de regio. Het beleid van het LMN Brugge - Oostende - Houtland wordt bepaald door een strategische stuurgroep in samenspraak met de zorgtrajectpromotoren. De strategische stuurgroep is samengesteld uit afgevaardigden van elke deelnemende huisartsenkring (HABO, HAK Middenkust en de Artsenkring Houtland). Ook de SEL is vertegenwoordigd.

Het werkingsgebied omvat volgende gemeenten: Brugge, Knokke-Heist, Blankenberge, De Haan, Zuienkerke, Bredene, Oostende, Jabbeke, Oudenburg, Gistel, Koekelare, Ichtegem, Zedelgem, Kortemark, Torhout, Oostkamp & Damme.

De strategische stuurgroep staat in voor de strategische beleidsvoering en de wetenschappelijke onderbouwing van het project. Daarnaast ondersteunen en evalueren zij de zorgtrajectpromotoren in de concrete uitwerking van de strategische beleidsvoering. Binnen het LMN BOH zijn momenteel 2 zorgtrajectpromotoren werkzaam: Michelle Roels en Kaatje Loeys. Zij zorgen voor de dagelijkse werking en de uitbouw van het multidisciplinair netwerk met het oog op de implementatie van de zorgtrajecten in de regio. Recent werd het werkingsgebied uitgebreid en werken zij ook breder rond chronische aandoeningen.

De zorgtrajecten diabetes en chronische nierinsufficiëntie

Het LMN heeft als primaire opdracht het informeren, ondersteunen en faciliteren van de huisartsen in de uitvoering van de zorgtrajecten. Daarnaast ligt de nadruk op de uitbouw van een uitgebreid en doeltreffend multidisciplinair netwerk met een dynamische overlegstructuur en ruimte voor gestroomlijnde interacties tussen de diverse partners.

De zorgpartners binnen het LMN zijn in de eerste plaats de huisartsen, de specialisten, de diabeteseducatoren, de diëtisten, de apothekers, de podologen en de SELs. Zij vormen samen de kerngroep van zorgverleners die voor de uitvoering van de zorgtrajecten onontbeerlijk zijn.Daarnaast wordt er ook samengewerkt met andere zorgverleners die indirect een invloed hebben op het welslagen van elk individueel zorgtraject, zoals ondermeer de thuisverpleegkundigen, de mantelzorgers, de diensten voor thuiszorg, patiëntenverenigingen, kinesisten en maatschappelijk werkers.

Chronische aandoeningen en zorg

Sinds enkele jaren wordt het succesverhaal van de zorgtrajecten en de goede samenwerking die hieruit voortvloeide, breder toegepast. Het LMN werkt sindsdien mee aan de ontwikkeling van protocollen omtrent chronische aandoeningen, zoals obesitas, COPD, secundaire preventie recidief CVA, enzovoort. De opstart van een dergelijke samenwerking start meestal op vraag van één of meerdere zorgverleners in de regio én na goedkeuring in de stuurgroep. Een groot draagvlak binnen de regio is immers noodzakelijk om het ontwikkelde protocol te implementeren.