Bezoeker - Infosessies publiek

Huisarts als eerste hulp!

In eerste instantie is je huisarts de eerste aanspreekpunt. Hij of zij waakt niet alleen over je nierprobleem, maar zal je volledige gezondheidstoestand bijhouden en opvolgen.

Indien nodig wordt je doorverwezen naar een nefroloog/nierspecialist. Heb je een chronisch nierprobleem zoals ‘chronische nierinsufficiëntie’, dan kan je opgenomen worden in een zorgtraject CNI (nieren). Dan kan je goedkoper naar de diëtist om voedingsadvies te krijgen om je nieren niet te zwaar te belasten.

Om in dit zorgtraject nieren toegelaten te worden, moet je aan 1 van de 2 voorwaarden voldoen:

  • Je nierfunctie moet gezakt zijn onder een GRF-waarde van 45ml/min/1,73m² (Deze GFR-waarde staat voor ‘glomerulaire filtratiewaarde’ geeft weer in hoeverre je nieren je bloed nog goed zuiveren)
  • De arts meet meer dan 1gram eiwit in je urine.

Als je een zorgtraject nieren hebt, dan heb je volgende financiële voordelen:

HUISARTS

SPECIALIST

volledig terugbetaald

APOTHEKER

DIËTIST

2, 3 of 4 keer 30min. terugbetaald

voorwaarden:

  • min.1 keer per jaar naar de specialist (nefroloog)
  • min. 2 keer per jaar naar je huisarts.
1 bloeddruk meter afhankelijk van de ernst van je nierprobleem kan je een aantal keer (2, 3 of 4) aan voordelig tarief naar de diëtist voor advies over vb. zoutarme voeding.

Weet je niet of je een zorgtraject nieren hebt? Praat erover met je huisarts!