Voorstelling: vzw Komee

 

"Een ander perspectief voor mensen met jongdementie".

Wat is jongdementie ?

Er is sprake van jongdementie, als de diagnose ‘dementie’ wordt gesteld vóór de leeftijd van 65 jaar. Deze aandoening overvalt mensen dus in de actieve fase van hun leven. Veel eenvoudige dingen lukken niet meer. Langzaam maar zeker geraakt men aan de zijlijn van de samenleving.

Vaak zakt men weg in een isolement, eenzaamheid en uitzichtloosheid.

Wat is KòMee ?

KòMee is een vzw die zich inzet om het sociaal isolement van mensen met jongdementie te doorbreken.

Ze gebruikt daarbij de slogan: "Een ander perspectief voor mensen met jongdementie".

KòMee doet dit door het organiseren van activiteiten voor mensen met jongdementie.

Daarmee wordt getracht om mensen met jongdementie weer betrekken bij het leven van alledag. KòMee wil hen het gevoel geven dat ze er nog steeds bij horen.

Wat organiseert KòMee ?

KòMee organiseert diverse activiteiten die aansluiten bij de behoeften, de wensen en mogelijkheden van mensen met jongdementie.

Dit gebeurt in nauw overleg met de partners en/of verzorgers, zij kennen hen immers het best.

Alle activiteiten zijn kleinschalig en overzichtelijk, een warme sfeer en geborgenheid zijn erg belangrijk.

De meest voorkomende activiteiten zijn:

 Wandelen in de natuur, in de stad en aan het strand,

 Sporten, zoals fitness, petanque, bowlen en biljarten,

 Muziek maken, zingen of zelf je eigen oude LP’s draaien,

 Schilderen, tekenen,

 Op excursie gaan, bijvoorbeeld bij een vogelopvang of bij een rozenkweker.

KòMee is een buddywerking

Bewegen en creatief bezig zijn, dat is hét recept om fit te blijven. Mensen met jongdementie zijn niet afgeschreven, ze kunnen nog veel dingen. Soms is daar de hulp van een ander bij nodig.

Daarom is KòMee een buddywerking.

Vrijwilligers worden ingezet om mensen met jongdementie te ondersteunen en te begeleiden bij de activiteiten die KòMee organiseert.

Daardoor worden de mantelzorgers, meestal de partners, voor heel even ontlast.

Waar is KòMee actief?

Het werkgebied van KòMee is globaal het noordelijke deel van de provincie West-Vlaanderen.

De activiteiten vinden plaats op diverse locaties, zoals Oostende, Brugge en Jabbeke.

Meer informatie ?

 Volg ons op Facebook

 Bezoek de website www.komee.be en bekijk vooral de foto’s.

De glimlach komt weer terug op de gezichten…!!

Info afkomstig van Extern