Project Beroertecoach - een stand van zaken

Het project beroertecoach is nu een kleine 2 maanden lopende. Vandaag zijn er al meer dan 50 patiënten aan de slag op de website www.beroertecoach.be. Over de 6 maanden heen zou men 175 patiënten willen includeren. Er wordt alvast een goede koers gevaren om deze kaap te bereiken.

De eerste feedback van de patiënten is ronduit positief. Zij vinden het goed dat de coach een oogje in het zeil kan houden. Uit een mail van een patiënt blijkt dit zeker: “Het is een heel fijn gevoel voor mama en mij te weten dat er iemand is die over onze schouder mee volgt hoe 't evolueert.” Ook de videoconsultatie loopt nu vlot en bewijst haar meerwaarde. Daarnaast zijn de coaches eveneens positief en wordt alle feedback in een opvolgdocument bijgehouden.

Begin juni was er bezoek van het RIZIV / FOD Volksgezondheid in AZ Groeninge in Kortrijk. Twee begeleiders kwamen ter plaatse kijken hoe het pilootproject loopt. Ze hadden een positieve indruk en gaven constructieve feedback voor het vervolgverhaal. Vanuit het RIZIV wordt ook op zoek gegaan naar best practices bij de andere 23 projecten om het project van Beroertecoach verder te helpen met enkele uitdagingen.

Een positieve tussentijds rapport dus! 

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland