Pilootproject de Koepel start in 2018!

Trots verspreidden we het goede nieuws van de goedkeuring van het pilootproject Chronische zorg in de regio Torhout-Oostende-Veurne. Het werk van een team van verschillende actoren, die in nauw contact met elkaar samenwerken om dit mooie project te realiseren. Momenteel werkt de stuurgroep aan de vzw-statuten en de aanwerving van de projectcoördinator voor de komende 4 jaar.

In bijlage vindt u de meest recente nieuwsbrief van het project. Bij vragen kunt u contact opnemen met de huidige projectcoördinatoren Charlotte en Sarah.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland