Huisgemaakt, Aangepast én Persoonlijk - De Week van de Diëtist van 19 tot 25 maart

Tijdens de Week van de Diëtist zetten diëtisten hun beroep in de kijker. Het thema van deze editie is HAP - klaar advies, wat staat voor Huisgemaakt, Aangepast en Persoonlijk advies over voeding en fruit, groenten en water in het bijzonder. Ben je benieuwd naar acties bij jou in de buurt of maak je graag kans op één van de gadgets? Kijk dan snel op www.vbvd.be of facebook.

 

HAP - klaar advies gaat over voedingsadvies op maat, gemakkelijk toepasbaar en aangepast aan de eigen situatie. Dit betreft zowel voeding in het algemeen als dieetvoeding, voeding bij ziekte, bij allergie, voeding voor baby’s en kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, voeding tijdens zwangerschap, maar ook voeding bij (top)sport. De veelzijdigheid en expertise van diëtisten zijn een belangrijke troef bij de communicatie over voeding binnen de huidige trend waarbij via de (social) media zoveel over voeding geschreven, gezegd en beweerd wordt. Dit wordt als waarheid gebracht door leken, deskundigen of zelfverklaarde experten en gaat over voedingsideologieën, hypes, mythes en fabels, maar kan ook wetenschappelijk onderbouwd zijn. Hoe kan de leek daar onderscheid in maken, wat juist is en wat niet? Bovendien kan een onjuist voedings- of dieetadvies schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat willen we voorkomen. Voor een onderbouwd antwoord op vragen rond voeding alsook voor een persoonlijk voedingsadvies kan men terecht bij de diëtist.

 

HAP - klaar advies is meer dan nodig. Volgens de resultaten van de laatste Nationale voedselconsumptiepeiling eet en drinkt de gemiddelde Belg nog te onevenwichtig. Zo overdrijven we met vlees en ongezonde snacks, maar moeten we een tandje bijsteken op vlak van fruit, groenten en water. Groenten en fruit zijn rijk aan micronutriënten en voedingsvezels en ook water is onmisbaar voor de goede werking van het lichaam en een betere gezondheid. Onvoldoende consumptie van fruit, groenten en water kan enerzijds leiden tot tekorten aan bepaalde voedingsstoffen en zelfs tot ondervoeding en anderzijds bijdragen aan risicofactoren gerelateerd aan voeding, zoals  overgewicht en hoge bloeddruk. Ook in België zijn voedingsgerelateerde chronische ziekten aan een opmars bezig. Maar liefst 45% van de Belgen tussen 3 en 64 jaar heeft een te hoge BMI en 1 op 12 Belgische volwassenen lijden aan diabetes. Verder toont onderzoek aan dat iets meer dan 1 op 10 Belgische ouderen ondervoed zijn en dat ondervoeding één van de meest voorkomende doodsoorzaken is bij 65-plussers. Ook de medische kost van deze voedingsgerelateerde problemen voor zowel de zorgvrager als de gezondheidszorg mag niet onderschat worden. Beter eten is dus investeren in je gezondheid nu en later. Laat je overtuigen in de Week van de Diëtist.

Interessante cijfers & links

  • Fruit: Volgens de Nationale voedselconsumptiepeiling van 2014 consumeert de Belg (3-64 jaar) gebruikelijk 110 gram fruit per dag, bijgevolg haalt slechts 9% van de bevolking hun leeftijdsspecifieke richtlijn. Verder valt op dat de consumptie van fruit daalt met de leeftijd tot de adolescentie: van 136 g/dag voor de 3-5 jarigen naar 85 g/dag voor de 14-18 jarigen. De hoeveelheid fruit die dagelijks wordt geconsumeerd daalt met de BMI: de mensen met een normaal gewicht consumeren significant meer fruit dan mensen met obesitas
  • Groenten: In 2014 was de algemene gebruikelijke consumptie van groenten door de Belg (3-64 jaar) 145 g/dag. Dat is toch wel een verschil met de vereiste 300 g per dag voor volwassenen. De oudere kinderen (6-9 jaar) en de adolescenten (10-17 jaar) scoren het minst goed, waar 99% of meer de richtlijn niet haalt. De volwassenen lijken het iets beter te doen: van de jongere volwassenen (18- 39 jaar) haalt 97% de richtlijn niet, voor de oudere volwassenen (40-64 jaar) daalt dit verder tot 94%.
  • Water: De Nationale voedselconsumptiepeiling van 2014 toonde ook aan dat 73% van de Belgische bevolking (3-64 jaar) minder water en niet-gesuikerde dranken drinkt dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Vooral bij kinderen en jongeren is de prevalentie zorgwekkend: 98,0% van de 6-9 jarigen,  95% van de 10-13 jarigen en 92% van de  14-17 jarigen drinken te weinig. Ook valt op dat het percentage van de bevolking dat onvoldoende water en niet-gesuikerde dranken drinkt, afneemt met de BMI.
  • Overgewicht en obesitas: Onderzoeksresultaten van 2014 tonen aan dat 29% van de Belgen tussen 3 en 64 jaar overgewicht heeft en 16% obees is. Bij jongeren van 3 tot 17 jaar heeft 11 tot 15% overgewicht en is 3 tot 5% obees.
  • Diabetes: In 2014 werd de prevalentie van diabetes in België geraamd op 6% (bij 15-plussers). Naar schatting weet  van de patiënten met type 2-diabetes in België niet dat ze diabetes hebben. De prevalentie van diabetes in België is dus waarschijnlijk hoger en wordt door de Internationale Diabetes Federatie geschat op 8,0% van de volwassen Belgische bevolking. Volgens voorspellingen zal dit minstens oplopen tot 10% volwassen Belgen in 2030.
  • Ondervoeding: De huidige prevalentiecijfers van ondervoeding in de thuissituatie ligt tussen 5-20% bij 65-plussers en kan zelfs oplopen tot 60% bij gehospitaliseerde ouderen.
  • http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/waarom-de-terugbetaling-van-dietisten-dringend-nodig-is/article-opinion-933155.html
Info afkomstig van Extern