Chronische zorg

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Het chroniccare project de Koepel gaat voortaan verder onder de naam  Sibe wat staat voor Samen is Beter. Op 30/09 vond de officiële lancering plaats onder persbelangstelling. Ondermeer Focus-WTV bracht hierover een item in hun nieuwsoverzicht.

Info afkomstig van Extern

De provinciale werkgroep, genaamd SYNAPS 2.0, een overleg tussen voorzieningen en diensten die ondersteuning bieden aan personen met Niet Aangeboren Hersenletsel in West-Vlaanderen  steunt de 4de week van NAH.

Info afkomstig van Extern

Domus Medica organiseert op 29 oktober een interessante multidisciplinaire teach-the-teachers over lage rugpijn en radiculaire pijn. Na de opleiding kan dit multidisciplinair gebracht worden tijdens een opleiding van de eerstelijnszone, huisartsenkring of LOK.

Info afkomstig van Extern

 

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

De protocollen diabetes en chronische nierinsufficiëntie (met dosisaanpassingen medicatie) werden vernieuwd. Heb je al een kijkje genomen?

Info afkomstig van Extern
Info afkomstig van Extern

Het SEL Oostende – Veurne is momenteel op zoek naar een beleidsmedewerker voor o.a. de opvolging van de EersteLijnZones en het project De Koepel.

Hierbij bezorgen wij u de vacature.

Info afkomstig van Extern

Benieuwd naar de stand van zaken van het pilootproject chronische geïntegreerde zorg in de regio Torhout-Oostende-Veurne?

Lees dan zeker de nieuwsbrief en kom onder andere te weten wie het project zal coördineren tijdens de actieperiode.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Trots verspreidden we het goede nieuws van de goedkeuring van het pilootproject Chronische zorg in de regio Torhout-Oostende-Veurne. Het werk van een team van verschillende actoren, die in nauw contact met elkaar sa

Info afkomstig van Extern

Het project rond geïntegreerde chronische zorg wordt nog steeds ijverig verder uitgeschreven. Nu de indiendatum in zicht is, wordt ook de engagementsverklaring verspreid.

Info afkomstig van Extern

Motiveren kun je leren. Heb je het gevoel dat cliënten motiveren om te veranderen erg lastig is en veel energie kost?

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Het project beroertecoach is nu een kleine 2 maanden lopende. Vandaag zijn er al meer dan 50 patiënten aan de slag op de website www.beroertecoach.be. Over de 6 maanden heen zou men 175 patiënten willen includeren.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Nieuws over 'De Koepel'! Bijgevoegd de zevende nieuwsbrief van het pilootproject geïntegreerde chronsiche zorg van de regio Torhout-Oostende-Veurne (De Koepel).

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Voor de regio Torhout-Oostende-Veurne is er nog steeds een project lopende omtrent geïntegreerde zorg voor de chronische patiënt. In bijlage de nieuwsbrief met de recentste stand van zaken.

Bij vragen kunt u ook het LMN contacteren!

Info afkomstig van Extern

Vanuit de provinciale afdeling van de diëtistenvereniging wordt er een vorming georganiseerd omtrent emotioneel eten. Wat zijn de aandachtspunten, hoe ga je hier als diëtist mee om? Wat kan je doen bij vermoeden van een emotioneel eetprobleem?

Info afkomstig van Extern

Op 3 mei 2017 geven Yves Devos, Eline Van Zeebroeck en Lien Sercu een praktijklabo rond beweging bij overgewicht.

Info afkomstig van Extern

De Vlaamse beroepsverenigingen van diëtisten, VBVD, organiseert naar jaarlijkse traditie de Week Van De Diëtist van 20 tot 26 maart 2017.

Info afkomstig van Extern

Het pilootproject chronsiche, geïntegreerde zorg De Koepel heeft inmiddels heel wat vorderingen gemaakt. De laatste stand van zaken vind je terug in deze nieuwsbrief.

Info afkomstig van Extern

In een snel veranderende eerstelijnszorg, mogen we de vrijwilligers niet over het hoofd zien. Naast de zorgvrager zelf, de mantelzorger en de professionele zorgverleners, nemen ook zij een belangrijke opdracht op.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Binnen enkele weken is het zover, op 16 februari gaat de langverwachte eerstelijnsconferentie door in THE EGG, in Brussel. Dan komen we te weten welke hervormingen de Vlaamse overheid wil doorvoeren.

Info afkomstig van Extern

Het expertisecentrum voor personen met dementie doet mee aan de Music-For-Life-actie van Studio Brussel. Ze verkopen gadgets voor hun goed doel. Meer informatie vind je in de brief in bijlage.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Op 16 februari 2017 geeft minister Jo Vandeurzen het startschot voor de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen.

Info afkomstig van LMN Brugge-Oostende-Houtland

Het project chronisch geïntegreerde zorg regio Torhout-Oostende-Veurne zit momenteel in de conceptualisatiefase. 31 januari moet er een concreet actieplan ingediend worden en moet er ook een voorstel op tafel liggen omtrent het financiële en ICT-aspect.

Info afkomstig van Extern

U kent ongetwijfeld veel patiënten die gebaat zijn met meer laagdrempelige, dagelijkse beweging als deel van een gezonde leefstijl? In de loop van het voorjaar van 2017 kan u als huisarts patiënten doorverwijzen naar deskundige coaches.

Info afkomstig van Extern

Recent is in Brugge (zoals reeds eerder in Antwerpen, Gent en andere steden) het initiatief TeJo van start gegaan. Het is een laagdrempelige hulpverlening aan jongeren (10-20 jaar), gratis, anoniem als gewenst inzake emotionele problemen. Het wordt door professionelen vrijwillig aangeboden.

Pagina's

Subscribe to Chronische zorg